Johanna de Bergh

's-Hertogenbosch 10 december 1829 - 's-Gravenhage 5 april 1916 (86)

Duijvendak

Johannes de Bergh

294
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 294
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294, 357

n: vermelding in een voetnoot