afb.

Jan de Bergh

's-Hertogenbosch 25 mei 1837 - 's-Hertogenbosch 22 december 1900 (63)

Duijvendak

Mr. Jan de Bergh

294
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 294
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 46

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 88

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294, t7.2, t7.4, t7.6, t8.1, t8.3, t8.5

Nederland's Adelsboek (1935) 30; (1950) 80; (1979) 48; (1986) 55

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 12

Huber van Werkhoven, 'Aan port onderworpen dienstbrief: ‘een speciaal gebruik’' in: Hertogpost 11 (2017) 14-17

n: vermelding in een voetnoot