Jan de Bergh

's-Hertogenbosch 24 juli 1763 - Vught 8 juli 1834 (70)

Duijvendak

Jan de Bergh

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293-294
Functies

Jan de Bergh

Functies / onderscheiding(en)

  • 1815. Notaris Arrondissement 's-Hertogenbosch
Genealogie
Mommers

Bergh, Jan de

Ned. Herv.

331
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 331
Ten Cate

Jan de Bergh

Geadmitteerd op 30 juli 1793 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage
3515-3550 Minuutakten. 1793-1827. 36 pakken.
3515. 1793-1795.
3516. 1796.
3517. 1797.
3518. 1798.
3519. 1790.
3520. 1800.
3521. 1801.
3522. 1802.
3523. 1803.
3524. 1804.
3525. 1805.
3526. 1806.
3527. 1807.
3528. 1808.
3529. 1809.
3530. 1810.
3531. 1811 jan. - juni.
3532. 1811 juli - dec.
3533. 1812 jan. - juni.
3534. 1812 juli - dec.
3535. 1813 jan. - juni.
3536. 1813 juli - dec.
3537. 1814.
3538. 1815.
3539. 1816.
3540. 1817.
3541. 1818.
3542. 1819.
3543. 1820.
3544. 1821.
3545. 1822.
3546. 1823.
3547. 1824.
3548. 1825.
3549. 1826.
3550. 1827.
3551-3562 Repertoires. 1811-1827. 12 stukken.
3551. 1811 - 1812 juni.
3552. 1812 juli - 1814.
3553. 1815.
3554. 1816 - 1817 mei 23.
3555. 1817 mei 28 - 1818 augustus 7.
3556. 1818 augustus 7 - 1820 februari.
3557. 1820 maart - 1821 mei 11.
3558. 1821 mei 16 - 1822 juni.
3559. 1822 juli - 1823.
3560. 1824 - 1825 augustus 9.
3561. 1825 augustus 9 - 1827 maart.
3562. 1827 april.
3563-3577 Registers van wisselprotesten. 1811-1827. 15 stukken.
3563. 1811.
3564. 1812 - 1813 maart 5.
3565. 1813 maart 22 - 1815 augustus 24.
3566. 1815 augustus 28 - 1817 januari.
3567. 1817 februari - oktober 4.
3568. 1817 oktober 6 - 1818 juni 2.
3569. 1818 juni 2 - 1819 januari 2.
3570. 1819 januari 12 - 1820 januari 6.
3571. 1820 januari 17 - augustus 29.
3572. 1820 augustus 31 - 1821 juli 9.
3573. 1821 juli 26 - 1822 mei 24.
3574. 1822 mei 28 - 1823 oktober 18.
3575. 1823 oktober 20 - 1824.
3576. 1825 - 1826.
3577. 1827.
De notariėle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 160-162, 432
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 28, 32, 34

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293-294

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 128, 134

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 331

Nederland's Adelsboek (1942) 290

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II (1975) 438

n: vermelding in een voetnoot