Gerard van de Bergh

? - 15 augustus 1618

Cp

Gerard van de Bergh

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 449.
2.OSA 1076, 1598; OSA 182, f 66, 22 mei 1602; OSA 1076, 1602.
3.OSA 167, 27 mei 1589.
4.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 89.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van de Berg, schepen van 's-Hertogenbosch 1584

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01112)
Zuylen

341. Gerardi van den Bergh

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 89

n: vermelding in een voetnoot