Arnold Joseph Theodore Hubert van den Bergh

Roermond 11 augustus 1819 - 's-Gravenhage 13 mei 1888 (68)

Functies

Jhr. mr. Arnold Joseph Theodore Hubert van den Bergh

46
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 46
Genealogie
In Memoriam

Jhr. Mr. A.J.Th.H. van den Bergh

De Nederlandsche Leeuw 6 (1888) 1
Weekblad van het Regt
1878

Geregtshof te 's Gravenhage

Installatie van Jhr. Mr. A.J.Th.H. van den Bergh, als Procureur-Generaal.
Weekblad van het Regt nr. 4199 (1878) 2
1888

Geregtshof te 's-Gravenhage

Bij de installatie van zijn opvolger werden woorden van waardering voor Van den Bergh als procureur-generaal gesproken.
Weekblad van het Regt nr. 5541 (1888) 2
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 46

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŰteitsleven 1789-2019 (2019) 279

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 85-95, 279, 286, 287

n: vermelding in een voetnoot