Dirck vanden Berge

Weert? ± 1515 - 4 september 1584

Genealogie
Schuttelaars

Dirck vanden Berge

Literatuur
ARAB AA 809/30; BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het geslacht Beelaerts (Den Haag 1955) 43; FRENKEN, Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 15; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 327; PB 409r, 433v-434r, 446r; SP 1353 49r; SR 1542, 1545, 1546; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 287, 367-368; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 74; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 401-402; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 89

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 370

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 368

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 449

n: vermelding in een voetnoot