afb.

Joseph Bergaigne

Antwerpen 1588 - Münster 12 oktober 1647

Bisdom

Joseph Bergaigne

Bisschop zonder zetel (1641-1647)

De Franciscaan Joseph Bergaigne was weliswaar bisschop van 's-Hertogenbosch en zelfs aartsbisschop van Kamerijk, maar in geen van beide steden heeft hij ooit zijn stoel mogen neerzetten. Het had zelfs nogal wat in voor hij in 1641 tot bisschop werd benoemd. Bergaigne had namelijk moeilijkheden gehad met de nuntius in Brussel en bovendien hadden de Staten Generaal alle bezittingen van zijn voorganger Ophovius geconfisceerd, zodat Bergaigne zonder inkomsten zat. Sterker: de Staten verboden hem zelfs de toegang tot zijn bisdom.
In 1645 benoemde de Spaanse koning Bergaigne tot aartsbisschop van Kamerijk, maar voordat hij daar zijn werkkamer kon inrichten, overleed hij.
bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Joseph de Bergaigne

bron: Dr. V. Beermann: Stad en Meierij, 2 dln.

107
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 107
Artikelen
1734

N.N.

Josef de Bergaine, VII. Evêque.
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 24
 
1872

L.H.C. Schutjes

Joseph Bergaigne
Bisschop van 's Bosch 1641-1647
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 128-131
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1946

dr. V. Beermann

Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 1946)
 
1985

dr. V. Beermann

Bergaigne, Joseph
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 107
 
1990

A.C.M. Koolen

De Bossche bisschoppen 1559-1649
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 533-539
 
1993

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Zeven Bossche bisschoppen : Portretten in de Historisch-Topografische Atlas van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 4 (1993) 109-117
1997

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

De portretten van Joseph Bergaigne, bisschop van 's-Hertogenbosch en aartsbisschop van Kamerijk
Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (1997) 283-332
 
1998

C.J.H.M. Tax

1648. Bisschop Bergaigne en de Vrede
Bisdomblad 27 (1998) 16
 
2001

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Grafmonumenten van de bisschoppen van 's-Hertogenbosch
Verwarring over de juiste sterfdatum van Joseph Bergaigne.
Bisdomblad 46 (2001) 12-13
 
Boeken
1749

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Gepubliceerd door Willem Boot | Leiden 1749
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 93, 94, 112, 132

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 46

G.P.J. Giezenaar, De strijd tussen kerk en staat (1938) 48n

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 270, 277; Bijdragen: 447, 536, 537, 538, 539

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België : Inventariscatalogus van de oude schilderkunst (1984) 422

W. Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1635 (1909) 54, 167, 248

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 288

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 408, 444

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 302

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 6

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 99-105, 132, 143, 160, 210, 263

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 128

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 7, 13

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 251

Varia Historica Brabantica III (1969) 161

n: vermelding in een voetnoot