afb.

Anthonius Cornelis (Toon) Berg

Delft 12 mei 1877 - Dordrecht 17 maart 1967 (89)

Functies

Toon Berg

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Glazenier, glasschilder
  • Atelier Berg te Dordrecht, 1919-1957
  • Verkreeg op de tentoonstelling te Parijs een gouden medaille
Glas-in-loodramen Veemarkt 's-Hertogenbosch
  • 10 september 2011
Literatuur en bronnenpublicaties

Carine Hoogveld, Glas in lood in Nederland 1817-1968 (1989) 44, 69, 72, 203, 204-205, 205 (afb. 195), 213, 214, 310, 324

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 A-L (1969) 74

n: vermelding in een voetnoot