Maria Magdalena van Beresteyn

Vught 12 april 1830 - Amsterdam 12 maart 1906 (75)

Duijvendak

Jkvr. Maria Magdalena van Beresteyn

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 85

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293, 303

n: vermelding in een voetnoot