Maarten Cornelis van Beresteyn

's-Hertogenbosch 24 december 1695 - Rotterdam 26 augustus 1734 (38)

Brouwer, Meijer en Schellekens

5. Maarten Cornelis van Beresteijn

4
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 4
Genealogie
Zegel

Zegel Marten Cornelis van Beresteijn

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 28, 52-53

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 4

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 271

n: vermelding in een voetnoot