afb. François Xavier Joseph Jacquin, 1818

Jacob van Beresteyn

's-Hertogenbosch 9 april 1778 - Vught 29 augustus 1855 (77)

Duijvendak

Jhr. Jacob van Beresteijn

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 31
Literatuur en bronnenpublicaties

Van Beresteyn / Del Campo Hartman, Genealogie van het geslacht Van Beresteyn 2 (1941) 98, nr. 196, afb. 81

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 28, 57

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 46

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 17, 19, 43, 44

Hanneke Das-Horsmeier, 'Begraven op eigen grond : Graven van de families Martini, Van Beresteijn en Marggraff in Vught' in: In de ban van Vught (2007) 75

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 180, 359; Bijlage 15, 39, 42, 44, 46-47, 85, 88-89, 91-92, 110-111, 131, 179-180, 211, 217, 220, 221, 227

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 67

Elly van Soelen-de Kam, 'Kasteel Maurick, zijn leenmannen, eigenaren en bewoners' in: In de ban van Vught (2007) 17-18

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 31

n: vermelding in een voetnoot