afb. Jozef Dinnewet, 1850

Gijsbert Beresteyn

Delft 1 april 1804 - Vught 26 januari 1884 (79)

Duijvendak

Jhr. Gijsbert van Beresteyn (heer van Maurik)

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293
Genealogie
Inventaris

Het geslacht Van Beresteyn

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 19
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

12v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 32
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 28, 58-59

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 279

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 316, 321, 359, 385; Bijlage 15, 85, 88-89, 91, 113, 131, 134, 139, 141, 149-150, 159, 220-221, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293, 303

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 272

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 32

n: vermelding in een voetnoot