Gijsbert van Beresteyn

's-Hertogenbosch 5 november 1651 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1701 (49)

Archief
Genealogie
Noordbrabantse studenten

365. BERESTEYN, Gisbertus van

178
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 178
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 178

J. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 A (2004) 318, 327

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 329, 572

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 237

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 356

n: vermelding in een voetnoot