afb. Cornelis van der Voort

Gijsbert van Beresteyn

Delft 9 mei 1576 - Delft 30 oktober 1641 (65)

Genealogie
Inventaris

Het geslacht Van Beresteyn

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 17-18
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 17-18, 28, 45

Nederland's Adelsboek (1940) 220

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) IV. 339

n: vermelding in een voetnoot