Christiaan van Beresteyn

Delft 29 januari 1616 - 's-Hertogenbosch 23 juni 1680 (64)

Archief
Genealogie
Inventaris

Het geslacht Van Beresteyn

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 18
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 18, 28, 48

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant I (1996) 36

J. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 A (2004) 205-207

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 269

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 215

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 356

n: vermelding in een voetnoot