afb. 2014

Familie Van Beresteyn

Bijleveld (1925)

Van Beresteyn

15
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 15
Bijleveld (1949)

Van Beresteyn

22
Nederland's Adelsboek (1949) 22
Inventaris

Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten

Nationaal Archief, Den Haag 1977
Literatuur en bronnenpublicaties

J. Belonje, 'Een Van Beresteyn-monument' in: De Brabantse Leeuw (1976) 31-32

E.A. van Beresteyn en W.F. Del Campo Hartman, Genealogie van het geslacht Van Beresteyn (1941) passim

Hanneke Das-Horsmeier, Begraven in Vught : De Algemene begraafplaats 1830-1980 en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught (1985) 15, 19, BI

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 117, 124, 132, 154, 179-181, 211, 226, 233, 352, 358-359; Bijlage 44, 71-72, 159, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 225n

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 264

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) II

Nederland's Adelsboek (1924) 121-126; (1928) 99-104; (1932) 92-97; (1936) 104-108; (1940) 219-229; (1954) 154-161; (1960) 124-131; (1966) 132-139

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 15; II (1930) 15

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 136

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I 182, 195, 218, 219, 241; II 200, 269, 271, 272?, 329, 400, 569, 527; III 427

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 33, 215, 237, 262, 279

n: vermelding in een voetnoot