Godefridus van der Berckenbos

1629 - Mechelen 17 november 1688

Kloosternaam: Cornelius van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Cornelius en Maria van Boeseem. Inkleding op 8 november 1649. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 24 maart 1651. Wordt tot subdiaken gewijd te Antwerpen op 30 mei 1654 en tot priester in 1656. Discreet te Hasselt in 1675. Sterft zonder jurisdictie te Mechelen op 17 november 1688.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 399; 7 (1952), blz. 199, nr. 1324; 8 (1954), blz. 492.
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 399; VII (1952) 199; VIII (1954) 492

n: vermelding in een voetnoot