afb. L. Stollenwerk

Petrus Josephus van Berckel

's-Hertogenbosch 16 juni 1741 - 's-Hertogenbosch 20 mei 1817 (75)

Genealogie
Lennaerts

Petrus Josephus van Berckel

Noten
1.Resolutieboek stadsbestuur 's-Hertogenbosch, OSA 389, 1768-04-01 folio 125v en 126r
2.Resolutieboek, OSA 752, 1796-04-02 folio 208r
3.Resolutieboek, OSA 774, januari - juni 1807 folio 1v
4.Resolutieboek, OSA 774, januari - juni 1807 folio 173v
5.Resolutieboek juli 1807 - 1 februari 1808, folio 1rv
6.Resolutieboek 27 januari 1808, folio 47rv, 50 t/m 52
Nb. de nummering begint hier pas vanaf 1808
7.Resolutieboek 3 februari - 28 juni 1808, folio 1r
Lei Lennaerts, 2013
Mommers

Berckel, dr Petrus Josephus van

R.K.

329
330
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 329-330
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

2v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1953

A.R.M. Mommers

Berckel, dr Petrus Josephus van
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 329-330
 
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 20, 32, 49, 70, 211, 221

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 8, 51, 95, t5.2, t5.4, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 153, 189, 206

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 9

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 152

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 95

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 329-330

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 71

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 170, 229, 260, 307, 309

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 258

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 34, 321; III. 414

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 220

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXVIII, XXX

n: vermelding in een voetnoot