Willem Oliviers van Berchuysen

1565 - 24 juli 1615

Cp

Willem Oliviers van Berchuysen

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 133; Schuttelaars, Heren van de Raad, 473; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen, II 27; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 585.
2.OSA 179, f 18v, 11 april 1589.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem Oliviers, schepen van 's-Hertogenbosch 1596

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01119)
Zuylen

353. Wilhelmi Oliviers

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) III. 232

n: vermelding in een voetnoot