Henrick Oliviers van Berchuysen

? - 1580

Literatuur en bronnenpublicaties

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 123

n: vermelding in een voetnoot