Anton Belaerts

Oirschot 1476'79 - 1540'41

Genealogie
Schuttelaars

Anton Belaerts

Literatuur
AILB rekening 1540; BEELAERTS VAN BLOKLAND, Het geslacht Beelaerts (Den Haag 1955) 37-40; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche geslacht Aertssen' in: Taxandria 43 (1936) 208-209; FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 13-14; GAH OAA 8085; SR 1543, 1544; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 120, 169; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 59.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Anton Belaerts, schepen van 's-Hertogenbosch 1527

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01068)
Zuylen

260. Anthoni Belaers

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224, 224n, 449

n: vermelding in een voetnoot