Johannes Bekerdijc

Bichelaer, van den

40. Bekerdijc, Johannes - alias de Oerschot dictus

Noten
1.Bijlage II 40.1, 40.2, 40.3, 288.1, 289.2, vgl. 160.1, 160.5; Adriaenssen, Hilvarenbeek, 137, 245, 257, 259, 270; Lijten, "Het middeleeuwsche openbare notariaat" 64, 174; Juten, Consilium, 38, 164; Bijsterveld, Laverend, II 505 nr.742; Vgl.: GAH, THG 1392 (28 nov.1405).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)