Joseph Marie Emmanuel Arnold van der Beken Pasteel

Leuven 25 december 1787 - Brussel 1875

Van Boven
Maarten van Boven, Rechtbank van eerste aanleg Den Bosch (2023)