Theodericus Beke

Bichelaer, van den

39. Beke, Theodericus dictus de - filius Johannis dicti Vos de Buscho

Noten
1.Bijlage II 237.10, 264.8; Vgl.: Van Rooij, Het Oud-archief, II 7 nrs.4 en 5, 13 nr.30 (Jan van Beke).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot