Carolus Theodorus Beijer

Uden 29 januari 1793 - 's-Hertogenbosch 16 juni 1836 (43)

Functies

Carolus Theodorus Beijer

Functies / onderscheiding(en)

  • Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1833
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 279

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlagen (2015) 27, 39, 42, 180

Hoge Raad van Adel – Jaarverslag (2014) 24

n: vermelding in een voetnoot