afb.

Jhr. Mr. Frans Beelaerts van Blokland

's-Gravenhage 21 januari 1872 - 's-Gravenhage 27 maart 1956 (84)

Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Nederlandse Leeuw
Grootkruis
Nederlandse Leeuw
Commandeur
Nederlandse Leeuw
Ridder
Oranje-Nassau
Grootofficier
Oranje-Nassau
Ridder
Overige Buitenlandse Orden
Artikelen
1938

H. Brugmans

Beelaerts van Blokland, Frans
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 93-94
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1924) 77; (1928) 65; (1932) 58; (1936) 65-66; (1940) 150-151; (1951) 444; (1954) 97-98; (1958) 320

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandschen Adel (1937) VI

n: vermelding in een voetnoot