afb.

Lianne van Beek

Functies

Lianne van Beek

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Senior archivist Erfgoed 's-Hertogenbosch
Titel
Bron
De oude Sint-Jacobskerk voor 1629 : Sacraal en sociaal centrum op de Winmolenberg
Bossche Kringen 1 (2019) 8-13
De veestapel in het depot
Bossche Kringen 5-6 (2020) 74-76
Vervelend en naargeestig: standaardisering van metadata in het archief
Bossche Kringen 2 (2021) 15-17
De historische sensatie: het (on)tastbare verleden
Bossche Kringen 3 (2021) 44-46
Reuzen op de Noordpool
Bossche Kringen 4 (2021) 26-28
Kennis onder handbereik: de magistraatsbibliotheek van 's-Hertogenbosch
Bossche Kringen 5 (2021) 31-33
De twee gezichten van Janus Borghs
Bossche Kringen 1 (2022) 36-39
Uit het oog, maar nooit uit het hart
Bossche Kringen 2 (2022) 35-38
Panieken over -ieken : De bedreigde toekomst van de historische hulpwetenschappen
Bossche Kringen 3 (2022) 23-25
Of je beuling lust! : De Bossche beulingkwestie van 1930
Bossche Kringen 4 (2022) 5-7
Titel
Bron
'Uyt de poot ghesoghen' : Gisbertus Voetius en het pamflet Vertooninge des leugenachtigen miraeckel-geest
Jesus, hoe lelijc is dit beelt! : Retoriek in het mirakelgedicht van de Bossche Zoete Vrouw