Bertholdus Beeck

Bichelaer, van den

35. Beeck, Bertholdus filius quondam Arnoldi de - (de Buscoducis)

Noten
1.GAH, RA 1182, fo.213v (1400/01), RA 1185, fo.29v, fo.291v (1406/07), RA 1211, fo.326v (10 juni 1441), RA 1214, fo.198r (1444), fo.208r (3 aug.1444), RA 1222, fo.66r (1452), RA 1223, fo.89v (23 juni 1453), RA 1224, fo.61v (12 april 1454), RA 1225, fo.18v (1454/55), RA 1234, fo.186v (16 juli 1465), vgl. RA 1183, fo.22r (14 dec.1402); Bijlage II 14.30, 14.38, 14.40, 152.4, 226.2, 318.3; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 81.
2.Reusens, Matricule, I 21 nr.35; GAH, RA 1206, fo.75r (5 mrt.1436), RA 1224, fo.61v (12 apr.1454), RA 1230, fo.167v (21 jan.1460), RA 1234, fo.186v (16 juli 1465), RA 1243, fo.124v (12 mrt.1474), fo.216v (3 jan.1474), RA 1255, fo.400r (3 mrt.1486); Bijlage II 35.1, 35.2; Lijten, "Het middeleeuwse openbare notariaat", 66, 176; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, II 242 nr.892.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)