Jan Bardoul

27 juli 1577 - ?

Cp

Jan Bardoul1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 269; Schuttelaars, persoonlijke mededelingen; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 727.
2.BB 12 (1933) 147.
3.Taxandria 2 (1895) 332.
4.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

269. BARDOUL, Joannes

167
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 167
Zegel

Zegel Jan Bardoul

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Bardoul, schepen van 's-Hertogenbosch 1605

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01131)
Zuylen

366. Joannis Bardoul

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 269

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

n: vermelding in een voetnoot