Frans Bardoul

6 maart 1570 - november 1601

Cp

Frans Bardoul

Noten
1.OSA 181, f 88, 2 mei 1598.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 267.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 63; Verreyt, Taxandria 14 (1907) 42; Schuttelaars, persoonlijke mededelingen.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

267. BARDOUL, Franciscus

167
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 167
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans Bardoul, schepen van 's-Hertogenbosch 1597

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01122)
Zuylen

356. Francisci Bardoul

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 167

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 63

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276, 277

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 189

Taxandria (1895) 332; (1907) 42

n: vermelding in een voetnoot