Wilhelmus Bardeyn

? - 1505

Bichelaer, van den

34. Bardeyn, Wilhelmus

Noten
1.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 63, 73, 74; GAH, RA 1238, fo.245r (26 juli 1469), RA 1239, fo. 16r (15 nov.1469), 121r (idem), 148v (25 okt.1469), 179r-v (15 dec. 1469), RA 1241, fo.147v (27 aug.1472), RA 1244, fo.7v (1474); Bijlage II 268.1 (destinataris in dorso: pro Petro Bardeyn de Os; RANB, Coll.PG 368 (regest suppl.139) (2 jan.1495).
88.GAH, RA 1269, fo.162v (19 mei 1501), RA 1272, fo.425v (29 aug.1504); RANB, Coll.PG 397 (suppl.152) (29 aug.1504), 413 (regest suppl.160) (10 mrt.1509), 474 (regest suppl.199) (9 jan.1529); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 73, II 260, 266; Bijsterveld, Laverend, I 333 nr.2693, vgl. II 662 nr.2692; Schillings, Matricule, III 257 nr.99; Schutjes, Geschiedenis, V 447; Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 80.
2.GAH, RA 1238, fo.245r (26 juli 1469), RA 1255, fo.25v (20 juli 1486), RA 1272, fo.333v-334r (14 mrt.1504), fo.425r (29 aug.1504) 1274, fo.130r (18 apr.1505); Wils, Matricule, II 483 nr.44; Schillings, Matricule, III xii-xiii; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 63, 64, II 256, 260; Bijsterveld, Laverend, II 654 nr.2590; Bijlage II 34.1, 246.6; GAH, IVR 416, p.9 (1503/04); OLVB 52, band 6, fo.42r (1501/02); AAB II, hs. Kievits, p.12; Schutjes, Geschiedenis, IV 248.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)