afb. Fotopersbureau Het Zuiden, Onbekend

Antonius (Toon) van Balkom

's-Hertogenbosch 20 mei 1886 - 's-Hertogenbosch 12 november 1958 (72)

Stadsbeiaardier van 's-Hertogenbosch 1915-1955. Toon van Balkom kreeg zijn opleiding aan de stedelijke muziekschool. Van Jacob Vincent, de beiaardier van het Koninklijk Paleis te Amsterdam kreeg hij zijn beiaardopleiding met zodanig gevolg dat hij in 1915 na een examen benoemd werd tot stadsbeiaardier in 's-Hertogenbosch, alwaar hij de beiaarden van het stadhuis en van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan bespeelde. Hij zette zijn beiaardstudie voort aan de beiaardschool in Mechelen bij Jef Denijn en Staf Nees.
beiaardonline.nl
Functies

Toon van Balkom

Functies / onderscheiding(en)

  • Stadsbeiaardier
  • Jeroen Bosch-penning, 1 maart 1940
  • Culturele penning 's-Hertogenbosch (zilver), 31 december 1954
Genealogie
Verhalen en legenden

Toon van Balkom

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 11 juli 1991
Artikelen
1954

Redactie

Beiaardier Toon van Balkom neemt officieel afscheid : Zijn zoon Sjef volgt hem op
Het Huisgezin vrijdag 24 december 1954
 
1954

Redactie

Toon van Balkom: zilveren Jeroen Bosch-penning
Het Huisgezin vrijdag 31 december 1954
 
1958

Redactie

Toon van Balkom overleden : Beiaardier, wiens spel over de hele wereld klonk
Het Huisgezin donderdag 13 november 1958
 
1985

Redactie

Balkom, Antoon (Toon) van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 67
 
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Toon van Balkom
Brabants Dagblad donderdag 11 juli 1991 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 389

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 204, 205

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 428

Jouke Vis, Voor een talrijk publiek (2003) 37

n: vermelding in een voetnoot