Peter van Balen

? - 19 augustus 1540

Genealogie
Schuttelaars

Peter van Balen

Literatuur
ARAB RK 15773-15774; GAH OAA 8085; SP 1276 1r, 1325 45r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 69, 89.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

85v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter van Balen, schepen van 's-Hertogenbosch 1533

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01072)
Zuylen

272. Petri de Balen

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 60

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 224n, 226, 397, 449

n: vermelding in een voetnoot