Johannes Johannis de Balen

Bichelaer, van den

32. Balen, Johannes Johannis de

Noten
1.Schillings, Matricule, III 521 nr.34; Bijlage II 31.16; RANB, SET 2, nrs.XII (27 apr.1521) en XVII (9 okt.1522); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 156, 214-215, II 104; OLVB 52, band 10bis, fo.88r, fo.108r (1526/27); GAH, Clarissen 58 (1525); Hoppenbrouwers, Inventaris ... Sint-Catharina te Heusden, xli; RANB, SCH 32, 33 en 35.1.2 (15 dec.1531), 38 (29 mei 1545), 272 (21 jan.1540), 293 (13 mrt.1539); GAH, Coll.Aanv. 8069b nr.4 (20 okt.1532); GAH, GG 3426 (20 jan.1536); Schutjes, Geschiedenis, IV 255, V 646; AAB II, hs. Kievits, p.23; APB, St.Jan II, Obituarium, p.305, p.455; Vgl.: Juten, Consilium, 177.
2.Tabel 3.2, nr.59; Bijlage II 31.12, 31.17; GAH, Coll.Aanv. 8069b nr.2 (7 jan.1533); Verwijzing naar akte: Frenken, Peijnenburg, "De Bossche cantorie", 157 (4 mei 1532) (= ABH, Kap.St.Jan, Registrum Cantoriae, p.101); Door heer Jan gecollationeerde afschriften: Bijlage II 31.17, 246.9, 416.2; GAH, GG 2207 (18 apr.1526); GAH, Blokken 2357 (24 nov.1497).
3.GAH, RA 1311, fo.369r-v (19 mei 1530 en 9 mrt.1532: supportavit; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 377 (19 april 1531 en 10 juni 1539), II 582 (10 juni 1540 en 1551); GAH, GG 3266 (17 april 1534); RANB, SCH 297 (20 dec.1559); Zie ook: GAH, GBW 518, fo.440v-441r (16 juni 1535); AAb II, hs. Kievits, p.23 (18 okt.); APB, St.Jan II, Obituarium, p.305, p.455 (19 okt.).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Frenken en J.W.M. Peijnenburg, 'De Bossche Cantorie' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 157

n: vermelding in een voetnoot