Jacob van Balen

1553'54 - 19 januari 1622

Cp

Jacob van Balen1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 259; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 329; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 61; sH, R 1564, f 337v, 27 maart 1645.
2.OSA 180, f 59, 2 januari 1596.
3.OSA 180, f 16.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

259. BALEN, Jacobus van, alias CHRISTOPHORI

166
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 166
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jacob van Balen, schepen van 's-Hertogenbosch 1597

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01121)
Zuylen

355. Jacobi de Balen

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 166

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 201, 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 61-63

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 669

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 98, 153, 275, 276, 277, 278

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 83, 87, 123; II. 438, 501, 650-653; III. 176-179

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 340, 365

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 178

n: vermelding in een voetnoot