Goeswyndus de Balen

Bichelaer, van den

30. Balen, Goeswyndus de

Noten
1.Bijlage II 30.1, 313.13 t/m 313.21; Schutjes, Geschiedenis, IV 205, V 403; De Ridder-Symoens, Milis, "Tongerlo", 415 nr.3; De Ridder e.a., Les livres, 1.2.2 106 nr.750; Bijsterveld, Laverend, I 226 nr.1224.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)