Frans van Balen

1506'08 - 4 december 1571

Encyclopedie van Noord-Brabant

Frans van Balen

67
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 67
Genealogie
Schuttelaars

Frans van Balen

Literatuur
MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 148; PB 240r, 335v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 90, 263, 463.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Franciscus de Balen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans van Balen, schepen van 's-Hertogenbosch 1538

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01079)
Zuylen

282. Francisci de Balen

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 311

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 61

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 58

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 101a

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 229, 245, 341n, 356, 356n, 372, 397, 441, 448

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

Taxandria (1895) 327; (1903) 60-61

n: vermelding in een voetnoot