afb.

Familie Van Balen

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 166-167

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 80, 163, 291, 301, 377, 344, 377, 421; II. 49, 68, 69, 75, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 152, 188, 261, 263, 278, 279, 285, 363, 364, 408, 463, 471, 494, 518, 582; III. 35, 159, 161, 162, 374, 496

n: vermelding in een voetnoot