Marselius de Bakel

Bichelaer, van den

26. Bakel, Marselius de

Noten
1.Beijers, "Het Helmonds schepenprotocol", 217; Tabel 3.2, nrs.4 en 5; Verwijzingen naar heer Mercelis’ akten: Bijlage II 272.3, 272.4, 282.4, 282.11; Heer Thomas: AAB II, hs. Kievits, p.2, 14; Bijlage II 264.30, 264.39; Heer Ghijsbrecht: Hens e.a., Mirakelen, 586 nr.369, zie ook 595 nr.379; GAH, Ambachtsgilden 79a (regest 11) (1 sept.1384); GAH, THG 1097 (6 okt.1391), THG 1100 (13 okt.1391); Bijlage II 1.7, 12.1, 26.5, 26.10, 26.11, 44.5, 264.49.3, 318.30, 318.39.3, 401.2, 401.3, 401.4, 408.4; GAH, RA 1180, p.26 (1393/94), RA 1189, fo.377r (23 juni 1415); De vroege vermelding door Schutjes (1362) is vermoedelijk onjuist, zie: Schutjes, Geschiedenis, IV 308-309; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, 247 noot 10, I 325 nr.2625.
2.GAH, RA 1183, fo.191r (9 sept.1403); Bijlage II 157.27, 173.49.1, 272.19, 272.24, 272.25; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.240; APB, St.Jan II, Obituarium, p.132.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)