Simon Bacx

's-Hertogenbosch - Antwerpen 1 december 1579

Genealogie
Noordbrabantse studenten

248. BACX, Simon

165
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 165
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012)

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 165

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 36, 166

Taxandria XLIII (1936) 303; XLIV (1937) 33

n: vermelding in een voetnoot