Jacob Bacx

1517 - 31 maart 1591

Cp (1)

Jacob Bacx

Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Cp (2)

Jacob Bacx

164
165
Noten
815.Vera, dat men het goed, 307.
820.OSA 210 (1), 20 juni 1580.
821.Boeree, De kroniek van het geslacht Backx, 90-93.
822.BHIC, toegang 1, R 4, f25.
823. sH, R 1422, f14, 12 december 1591; OSA 1448, 1596.
Proefschrift Wim Cp, Het spel van de macht (2014) 164
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 53-54

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 97

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 25, 42, 43, 84, 85, 186, 237, 276

Anton Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 322, 326, 372, 373, 376, 493

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 52, 219

Taxandria (1936) 303

n: vermelding in een voetnoot