afb.

Familie Bacx

Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 164-165

Ir. M.R. Idema Greidanus, 'Genealogie der familie Bacx van Herenthals' in: Taxandria (1936) 33-47, 148-149

Noordbrabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 51, 69, 85

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 185, 186

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 74

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 181, 217, 246, 248, 249, 331, 390, 430, 434; II. 9, 10, 7, 26, 27, 30, 64, 72, 73, 74, 75, 89, 141, 145, 150, 151, 152, 155, 182, 194, 244, 247, 251, 423, 428, 442, 447, 478, 582; III. 61, 159, 180, 182, 184, 185, 186, 295, 302, 338, 403, 419, 503, 539, 540, 564, 577

A. van Sasse van Ysselt, 'Genealogie der familie Bacx van Herenthals' in: Taxandria (1936) 301-306

n: vermelding in een voetnoot