Otto Back

? - 15 september 1509

Genealogie
Schuttelaars

Otto Back

Literatuur
BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks) : Een episode uit den strijd tegen Spanje (Wageningen 1943) 497, 503; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 185; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Asten' in: Taxandria 22 (1915) 70; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Iets over de familie Bacx van Tilburg' in: Taxandria 30 (1923) 179.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Otto Back, schepen van 's-Hertogenbosch 1505

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01050)
Zuylen

222. Ottonis Back

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Stadsrekeningen
1505 Kapittel 7 en 8.
1a October 1505. Boden aan Xipriaen Coenen, op Zegenwerp te St. Michiels-Gestel en aan Jonker Otto Back, houdende mededeeling dat zij tot Schepenen gekozen waren, en zij werden uitgenoodigd naar 's-Hertogenbosch te komen om hunnen eed te doen.
Stads Rekeningen van het jaar 1505-1506. Deel 1, blz 104
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 165

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 293, 294, 448

n: vermelding in een voetnoot