Jan Back

? - 10 februari 1509

Genealogie
Schuttelaars

Jan Back

Literatuur
ARAB RK 636 316r; BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks) : Een episode uit den strijd tegen Spanje (Wageningen 1943) 497, 502-503; GERLACH, 'Jeronimus van Aken alias Bosch en Onze Lieve Vrouwe Broederschap' in: Jheronimus Bosch Bijdragen (s-Hertogenbosch 1967) 54; NOUWENS, 'Durendael' in: Het Brabantse Kasteel 9 (1986) 37; SR 1502; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 184; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Asten' in: Taxandria 22 (1915) 70; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Iets over de familie Bacx van Tilburg' in: Taxandria 30 (1923) 179.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

74r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Dominus Johannes Back, miles

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Back, schepen van 's-Hertogenbosch 1475

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01014)
Zuylen

159. DnÓ JohÓs. Back, Militis.

7
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 7
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondť, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 32

De Brabantse Leeuw LV (206) 239

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 78n, 79n, 138, 162, 165, 177, 221n, 225n, 281, 430, 446, 451, 453, 458, 461, 466

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 51-52

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 60, 75

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 65, 66, 238, 367, 268, 269

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 184

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 245, 252, 293, 303, 448

n: vermelding in een voetnoot