Ghiselbertus Back

Loon op Zand ? - ?

Bichelaer, van den

24. Back, Ghiselbertus

Noten
1.Adriaenssen, Hilvarenbeek, 151; Adriaenssen, "De gerechtigden", 116-118, 121-126; Adriaenssen, "De erfgenamen", 47-50, 54; GAH, RA 1196, fo.113r (15 mrt.1427), RA 1198, fo.271v (16 mrt.1428); Juten, Consilium, 242, 280; Frenken, Documenten, 32, 76, 79; Bijlage II 338.1; AAB II, hs. Kievits, p.17; Schutjes, Geschiedenis, IV 233; Vgl.: Poncelet, Inventaire ... Saint-Pierre à Liège, xlix; Lahaye, ,Inventaire ... Saint-Jean à Liège, I liii; Vermeldingen als notaris en onderzegelaar: RALU, St.Jean 19 (Liber testamentorum, 1366-1519), fo.8v (11 apr.1404); GAH, THG 1578a (12 mei 1416, transscriptie in: Kappelhof, Het archieg van de Tafel van de H.Geest, VI bijlage I); APB, St.Jan I 1777 (3 febr.1424); Juten, Consilium, 242 (1421, 1427), vgl. 249 (1418/19); Vgl. voor de functies: Pieyns-Rigo, "Notaires d'officialité", 300, 310-318; Vleeschouwers-Van Melkebeek, De officialiteit, 89-93, 100-108; Zie voor heer Arnt Buc ook: Bijsterveld, Laverend, II 645 nr.2467; AAB II, hs. Kievits, p.5; Bijlage II 5.99, 338.1; Bormans, "Répertoire", 18.
2.Adriaenssen, Hilvarenbeek, 151-159, 252-255. 266-267; Adriaenssen, "De gerechtigden", 116-118; Adriaenssen, "De erfgenamen", 49-53, 60; Frenken, Documenten, 32-33, 76-80; Bijlage II 5.14, 17.1, 27.20; Zie voor het huis: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, 423; Van Sasse van Ysselt, "Iets over de familie Bacx", 174; GAH, RA 1212, fo.179v (9 juni 1442).
3.GAH, RA 1196, fo.113r (15 mrt.1427), RA 1198, fo.271v (16 mrt.1428), RA 1202, fo.162r (12 okt.1431), RA 1212, fo.179v (9 juni 1442); Bijlage II 60.24, 157.41, 293.4, 362.7, 362.8; Adriaenssen, "De erfgenamen", 47, 49; Van Sasse van Ysselt, "Iets over de familie Bacx", 174; Hubertus Back: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 228, vgl. II 92; RANB, Mierlo 1a, fo.59r, 64r; Vgl. bijlage II, 281.1; Hermannus Back: Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Hasselt", 271; Vgl. ook Hubertus Back de Hoechstraten, notaris te Mechelen (cler. Kamerijk, I.): ABH, KV 290 (18 juli 1476).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

L.F.W. Adriaenssen, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw (1989) 47-64, 108-127, 182-191, 220-242; (1990) 1-26, 90-99, 159-192, 251-256; (1991) 45-63, 90-103, 172-182, 238-250; (1992) 56-62, 80-92, 149-162, 231-254; (1993) 16-20, 73-83; (1994) 14-24, 93-102, 139-149; (1995) 30-36, 180-187, 193-205

A.M. Frenken en J.W.M. Peijnenburg, 'De Bossche Cantorie' in: Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 152

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 91

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 40, 41

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 349

n: vermelding in een voetnoot