Augustinus Julianus Maria Hubertus van Baar

Oirschot 28 augustus 1864 - 's-Hertogenbosch 19 oktober 1929 (65)

Duijvendak

Mr. Augustinus Julianus Maria Hubertus van Baar

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293
Functies

Baar, mr. Augustinus Julianus Maria Hubertus van

45
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 45
Genealogie
Kok

Baar, mr. Augustinus Julianus Maria Hubertus van

290
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 290
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 279

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 45

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 5

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 290

n: vermelding in een voetnoot