afb. 1918

Mauritz Azijnman

's-Hertogenbosch 26 juli 1846 - 's-Hertogenbosch 8 augustus 1924 (78)

Genealogie
Artikelen
1937

Redactie

Catalogus van de collectie antieke meubelen, klokken, pendules, lusters, enz., zilverwerken, miniaturen, schilderijen, antiek porcelein en aardewerk en meubilaire goederen uit den tegenwoordigen tijd. Alles uitsluitend uit de nalatenschap van den heer Mauritz Azijnman gewoond hebbende Stationsweg 20 te 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1937)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Max Cahen, Joden van 's Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940, in anecdotische beschrijving : Een wandeling langs hun woningen (1979) 9, 10, 11, 13, 17, 24, 25

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 4, 87, 127, 128, 206, 224, 403, 438

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 155, 156

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap (2014) 27, 31, 37-39, 40, 41, 48, 57, 58, 245

n: vermelding in een voetnoot