Geraert van Asten

24 april 1638 - ± 1689

Genealogie
Noordbrabantse studenten

205. ASTEN, Gerardus van

160
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 160
Ten Cate

Gerard van Asten

Geadmitteerd op 20 mei 1669 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

2785-2789 Minuutakten. 1669-1689. 5 banden.
N.B. Andere minuutakten uit 1673 en 1674-1685 zijn respectievelijk gebonden in Inv. nrs. 2680 en 2682.
2785. 1669-1675.
2786. 1676-1678.
2787. 1679-1681.
2788. 1682-1684.
2789. 1685-1689.
Besloten testamenten. 1671-1675.
N.B. Gebonden in Inv. no. 2706.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 133, 430
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 160

n: vermelding in een voetnoot