Dirck van Asperen

1600 - 14 september 1640

Cp

Dirck van Asperen

Noten
1.Taxandria 14 (1907) 40.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 193.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 50.
4.DBL 46 (1997) 232.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

193. ASPEREN, Dirck van

159
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 159
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

109
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Dirk van Asperen, schepen van 's-Hertogenbosch 1626

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01148)
Zuylen

393. Theodori de Asperen

14
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 14
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 159

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 50

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 226

Taxandria II (1895) 149

n: vermelding in een voetnoot