afb.

Reinier van Arkel

's-Hertogenbosch ca. 1401 - 's-Hertogenbosch 1439

In 1439 overlijdt een inwoner van 's-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van "(zes) arme sinneloze mensen". Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch. Het blijft lange tijd een klein gesticht dat bestuurd wordt door de blokmeesters (middenstanders) van het Hinthamereinde. Vanaf 1811 gaat Reinier van Arkel deel uitmaken van de Godshuizen, een 'koepel', die in 's-Hertogenbosch meerdere instellingen op het terrein van de gezondheidszorg bestuurde.
Het aantal patiënten neemt aanvankelijk langzaam toe. In 1800 bijvoorbeeld zijn er 60 patiënten. Met de invoering van de Krankzinnigen­wet in 1840 groeit het aantal patiënten explosief. Door deze groei is er ook behoefte aan meer personeel. Het is moeilijk mensen te vinden voor de verzorging en verpleging van psychiatrische patiënten. Het College van Regenten van de Godshuizen vindt een oplossing door in 1853 de zorg over te dragen aan religieuzen uit België. Behalve dat zij werken in het ziekenhuis, wónen zij ook in of bij het ziekenhuis.
reiniervanarkelgroep.nl
Biografie

Reinier van Arkel ca. 1401 - 1439

1
2
3
4
5
Noten
1.dr. A.C.M. Kappelhof, Reinier van Arkel 1442-1992 : De geschiedenis van het oudste psychiatrisch ziekenhuis van Nederland (1992) 18
2.In de studie van Dr. Lucas G.C.M. van Dijck, 'Van vroomheid tot vriendschap' uit 2012 lezen we een enigszins afwijkende genealogie. Ik houd het op die van Kappelhof die zich volledig baseert op de vermeldingen in het Bosch’ Protocol
3.H. van Bavel e.a., Kroniek van het St. Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch (2002) 39
4.idem, 40
5.H. Van Rooy, 'Bijdragen tot de geschiedenis van het gesticht ‘Reinier van Arkel’ te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria 29 (1922) 72
Ton Vogel, Bossche Kringen (2017)
Genealogie
Artikelen
1985

Redactie

Arkel, Reinier van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 45
 
2017

Ton Vogel

Historie : Wie was Reinier van Arkel?
Bossche Kringen 3 (2017) 21-25
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 64

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 53

A.C.M. Kappelhof, Reinier van Arkel 1442-1992 (1992) 17-26

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 201; Bijdragen: 513

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 397, 535

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 83

n: vermelding in een voetnoot